Bon konsumpcyjny

Oferta skierowana do pracodawców

Bon konsumpcyjny to motywujący prezent dla pracowników, którzy wykazują duże zaangażowanie w rozwój firmy. Efektywność w wykonywaniu powierzonych zadań to okazja do nagradzania pracowników za codziennie wkładany trud w wykonywanie pracy. Nagradzanie wzmacnia więź pracownika z firmą oraz motywuje do większego zaangażowania.


Wykorzystanie bonów konsumpcyjnych w naszych placówkach może być również okazją do spotkania się pracowników w swoim gronie, poza pracą. Scalenie zespołu za pośrednictwem pracodawcy daje duże wymierne korzyści dla firmy.


Bon można wykorzystać bezterminowo we wszystkich naszych placówkach, na terenie Gorzowa Wlkp. oraz Szczecina.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Pizzeria Ok Gorzów Wlkp.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 6i

tel:95 728 87 00